# Deltagare Vikt Sektion Peg
Resultat för dag: 2018-06-17
Resultat för section: A Ormsjön
1
Patrik Liss
12940
A Ormsjön
Peg 3
2
Tonje Hauger
6780
A Ormsjön
Peg 5
3
Niklas Strengelsrud
6360
A Ormsjön
Peg 1
4
Harriet Englund
4100
A Ormsjön
Peg 7
5
Krister Bergman
3880
A Ormsjön
Peg 2
6
Leif Persson
1420
A Ormsjön
Peg 6
Resultat för section: B Lavsjön
1
Marcus Enström
29520
B Lavsjön
Peg 5
2
Mikael Åslund
23140
B Lavsjön
Peg 7
3
Patrik Dahlström
21020
B Lavsjön
Peg 1
4
Urban Söderberg
20020
B Lavsjön
Peg 3
5
Marcus Dahlstet
11960
B Lavsjön
Peg 6
6
Örjan Tengerström
8340
B Lavsjön
Peg 2
Resultat för section: C Lavsjön
1
Bo Enström
24000
C Lavsjön
Peg 6
2
Fredrik Samuelsson
22720
C Lavsjön
Peg 3
3
Per Nilsson
6380
C Lavsjön
Peg 5
4
P-O Nilsson
6080
C Lavsjön
Peg 7
5
Tommy Strengelsrud
5840
C Lavsjön
Peg 1
6
Finn-E Lerdalen
5360
C Lavsjön
Peg 2
Resultat för section: D Sallsjön
1
Roul Steiner
30520
D Sallsjön
Peg 1
2
Daniel Åslund
30460
D Sallsjön
Peg 3
3
Marcus Claussen
25420
D Sallsjön
Peg 4
4
Jesper Dyberg
21480
D Sallsjön
Peg 5
5
Per-Anders Larsson
15260
D Sallsjön
Peg 6
6
Lars Persson
14880
D Sallsjön
Peg 7
7
Jamie Cooly
13660
D Sallsjön
Peg 2
# Deltagare Vikt Sektion Peg
Resultat för dag: 2018-06-18
Resultat för section: A Ormsjön
1
Roul Steiner
13780
A Ormsjön
Peg 3
2
Per Nilsson
7440
A Ormsjön
Peg 7
3
Fredrik Samuelsson
2120
A Ormsjön
Peg 2
4
Lars Persson
300
A Ormsjön
Peg 5
5
Per-Anders Larsson
0
A Ormsjön
Peg 6
6
Örjan Tengerström
0
A Ormsjön
Peg 1
Resultat för section: B Lavsjön
1
Niklas Strengelsrud
29200
B Lavsjön
Peg 3
2
Patrik Liss
21080
B Lavsjön
Peg 5
3
Jesper Dyberg
19800
B Lavsjön
Peg 6
4
Tonje Hauger
16220
B Lavsjön
Peg 2
5
P-O Nilsson
9600
B Lavsjön
Peg 1
6
Jamie Cooly
9200
B Lavsjön
Peg 7
Resultat för section: C Lavsjön
1
Daniel Åslund
45220
C Lavsjön
Peg 6
2
Urban Söderberg
43120
C Lavsjön
Peg 3
3
Marcus Claussen
21560
C Lavsjön
Peg 4
4
Harriet Englund
12860
C Lavsjön
Peg 7
5
Marcus Dahlstet
6920
C Lavsjön
Peg 2
6
Patrik Dahlström
6800
C Lavsjön
Peg 5
7
Leif Persson
5520
C Lavsjön
Peg 1
Resultat för section: D Sallsjön
1
Krister Bergman
45280
D Sallsjön
Peg 5
2
Marcus Enström
38960
D Sallsjön
Peg 2
3
Tommy Strengelsrud
38060
D Sallsjön
Peg 6
4
Bo Enström
31180
D Sallsjön
Peg 3
5
Mikael Åslund
29360
D Sallsjön
Peg 1
6
Finn-E Lerdalen
24240
D Sallsjön
Peg 7
# Deltagare Vikt Sektion Peg
Resultat för dag: 2018-06-19
Resultat för section: A Ormsjön
1
Mikael Åslund
26820
A Ormsjön
Peg 5
2
Tommy Strengelsrud
6820
A Ormsjön
Peg 6
3
Finn-E Lerdalen
5520
A Ormsjön
Peg 3
4
Marcus Enström
5140
A Ormsjön
Peg 7
5
Urban Söderberg
3580
A Ormsjön
Peg 2
6
Marcus Claussen
3540
A Ormsjön
Peg 1
Resultat för section: B Lavsjön
1
Daniel Åslund
81780
B Lavsjön
Peg 7
2
Per Nilsson
39800
B Lavsjön
Peg 2
3
Fredrik Samuelsson
22280
B Lavsjön
Peg 5
4
Krister Bergman
21500
B Lavsjön
Peg 1
5
Bo Enström
20340
B Lavsjön
Peg 4
6
Per-Anders Larsson
13140
B Lavsjön
Peg 6
7
Lars Persson
5740
B Lavsjön
Peg 3
Resultat för section: C Lavsjön
1
Niklas Strengelsrud
30560
C Lavsjön
Peg 3
2
Tonje Hauger
25560
C Lavsjön
Peg 2
3
Roul Steiner
17980
C Lavsjön
Peg 1
4
Jesper Dyberg
14320
C Lavsjön
Peg 7
5
Jamie Cooly
9260
C Lavsjön
Peg 6
6
Örjan Tengerström
2860
C Lavsjön
Peg 5
Resultat för section: D Sallsjön
1
Patrik Liss
43360
D Sallsjön
Peg 2
2
Patrik Dahlström
34560
D Sallsjön
Peg 5
3
Marcus Dahlstet
27220
D Sallsjön
Peg 3
4
P-O Nilsson
21580
D Sallsjön
Peg 1
5
Leif Persson
3060
D Sallsjön
Peg 6
6
Harriet Englund
2880
D Sallsjön
Peg 7
# Deltagare Vikt Sektion Peg
Resultat för dag: 2018-06-20
Resultat för section: A Ormsjön
1
Bo Enström
38240
A Ormsjön
Peg 7
2
Jesper Dyberg
6020
A Ormsjön
Peg 6
3
Daniel Åslund
2100
A Ormsjön
Peg 3
4
Marcus Dahlstet
1760
A Ormsjön
Peg 4
5
Patrik Dahlström
20
A Ormsjön
Peg 1
6
P-O Nilsson
0
A Ormsjön
Peg 2
7
Jamie Cooly
0
A Ormsjön
Peg 5
Resultat för section: B Lavsjön
1
Marcus Claussen
68700
B Lavsjön
Peg 3
2
Tommy Strengelsrud
12340
B Lavsjön
Peg 5
3
Roul Steiner
9440
B Lavsjön
Peg 6
4
Finn-E Lerdalen
4020
B Lavsjön
Peg 7
5
Harriet Englund
0
B Lavsjön
Peg 1
6
Leif Persson
0
B Lavsjön
Peg 3
Resultat för section: C Lavsjön
1
Marcus Enström
52640
C Lavsjön
Peg 1
2
Patrik Liss
43300
C Lavsjön
Peg 2
3
Krister Bergman
18340
C Lavsjön
Peg 3
4
Mikael Åslund
6240
C Lavsjön
Peg 5
5
Per-Anders Larsson
4540
C Lavsjön
Peg 6
6
Lars Persson
0
C Lavsjön
Peg 7
Resultat för section: D Sallsjön
1
Fredrik Samuelsson
30900
D Sallsjön
Peg 7
2
Urban Söderberg
30260
D Sallsjön
Peg 5
3
Niklas Strengelsrud
23360
D Sallsjön
Peg 2
4
Tonje Hauger
20120
D Sallsjön
Peg 1
5
Per Nilsson
16640
D Sallsjön
Peg 3
6
Örjan Tengerström
2960
D Sallsjön
Peg 6